Vart är män och kvinnor lyckligast?

January 30, 2019 Posted in genusfokus by No Comments

När man kikar på de största skillnaderna mellan de olika könen i dagens samhälle så kan man jämföra det lite med IT-system och infrastrukturinformation. Med det så menar vi att mannen och kvinnan är själva systemet och att de yttre påverkande faktorerna är själva infrastrukturen. Hur påverkas vi som män och kvinnor av de krav som dagligen ställs på oss? Hur har vi sedan barnsben blivit uppbyggda genom påverkan av yttre faktorer i vår vardag.
glada människor
Detta är särskilt intressant då man studerar genusforskning i olika delar av världen. Hur ser mannen och kvinnans roll ut i olika kulturer. Hur påverkar möjligheten till skolgång och jobb de olika könen? Vart är kvinnor och män lyckligast i världen?

Enligt en rapport från 2018 där 156 länder ingår så har det visats sig att de lyckligaste länderna i världen för både män och kvinnor är följande:

1. Finland
2. Norge
3. Danmark
4. Island
5. Schweiz
6. Nederländerna
7. Kanada
8. Nya Zeeland
9. Sverige
10. Australien

I denna undersökning ingår båda könen samt personer som är födda i utlandet men nu bor i det land som syns på listan. Vi kan helt klart se att de Nordiska länderna dominerar denna lista, men vad beror detta på? De länder som visas på listan ligger helt klart i framkant när det kommer till människors lika värden samt kvinnornas och männens rätt i samhället. En stor majoritet i dessa länder känner sig inkluderade och som en del i samhället.

När man tittar på världens olyckligaste länder så hamnat främst krigsdrabbade och konfliktdrabbade länder, kanske inte helt överraskande. Det går dock inte att jämföra dessa länder med de lyckliga när det kommer till genusforskning då det inte har med landet och dess kultur att göra. Finland skulle exempelvis hamna långt ner på listan om landet plötsligt skulle bli krigsdrabbat.

Däremot ser man ett klart mönster när man kikar på de länder som styrs av religion och kulturer som gynnar mannen och där kvinnor har väldigt lite rättigheter. Det har inte bara visat sig att kvinnorna är olyckligare i dessa länder utan även män. Kikar man dessutom på länder där det är mycket fattigdom men där män och kvinnor har lika mycket rättigheter så är även dessa invånare mer lyckliga, trots att de har det kämpigt.

Vi kommer att fortsätta på detta spår i en fortsättnings artikel, men tills dess kan vi konstatera att en av ingredienserna till ett lyckligt liv är ett samhälle där alla kan känna sig inkluderade, där alla har rättigheter och där man ser på varandra för den person man är och inte det kön man tillhör.