Genusvetenskap må vara på framfart men ämnet är fortfarande ganska nytt; doktorandtjänster i detta har endast börjat dyka upp i västvärlden på 2000-talet och det finns många kritiker mot området. Vi ska här granska några av de argument och kontraargument som genusforskning genomgår.

  • Det är en pseudovetenskap

Genusforskningens kritiker menar att det inte är en riktig vetenskap då den är alldeles för generell. Sanningen är att det handlar om en tvärvetenskap, ett ämne som förr i tiden nästan var otänkbart, men till dess försvar genomsyras precis allt av både män och kvinnor.

  • Det är förklädd feminism

Eftersom ämnet började under titel ”kvinnoforskning” och framförallt främjades av feminister är det idag fortfarande många som menar att genusvetenskap egentligen handlar om att framhäva kvinnor snarare än de båda könen. Sanningen är att kvinnovetenskapen växte fram som en del av feminismens åskådningar men det var som en reaktion mot den alltför mansdominerade världen. Idag är ämnet mer balanserat men det går inte att komma ifrån att det ännu finns tendenser att läsa av forskningsresultaten ur ett mer feministiskt perspektiv.

  • Varför är det över huvud taget intressant?

”Män är män och kvinnor är kvinnor” är ett vanligt argument mot genusvetenskapen. Många människor vill helt enkelt göra för gällande att folk helt enkelt har olika karaktärsdrag och beteenden beroende på deras kön och att det bara är att acceptera. De som argumenterar mot denna attityd menar att ett samhälle mår bättre av jämlikhet och att det är viktigt att ständigt utforska människans psyke. På så sätt lär vi oss inte bara mer om varandra utan lär oss också att hantera situationer på bästa möjliga sätt och ha större empati och förståelse. Det handlar om demokrati och jämlikhet och inte om att kvinnor är bättre än män eller vice versa. Att inte vilja lära sig är att stå stilla och att stå stilla är ett sätt att tyna bort på.

Vad är genusvetenskap?

Genusforskning är en vetenskap som går ut på att man studerar olika aspekter av mäns och kvinnors beteende, historia, psykologi, sexualitet, ekonomi etc. Man undersöker vad det finns för skillnader och likheter och vad dessa kan bero på. Ursprungligen kallades detta för kvinnoforskning då det hela började ur ett feministiskt perspektiv där kvinnor ville framhäva sitt köns roll i samhället, vilket ledde till vidare discipliner som t.ex. kvinnohistoria och kvinnolitteratur. På 1990-talet började man istället kalla vetenskapen för genusforskning eftersom den egentligen handlar om både könens egenskaper.

Genom studier, observationer och experiment har man tack vare genusforskningen kommit fram till en hel del slutsatser om hur kvinnor och män uppfattas och interagerar i samhället genom historien upp till moderna tider. Man har lyckats slå hål på myter som att kvinnor inte lämpar sig för kroppsarbete eller att män inte har vårdande karaktärsdrag och genom att framhålla samhällets beteende gentemot de två könen kan man se hur vissa typiskt feminina eller maskulina personlighetsdrag i själva verket inte har något att göra med vilka kromosomer man fötts med. Det är i själva verket samhället och kulturen som bestämmer vad som anses vara typiskt manligt eller kvinnligt och inte beteendet i sig. Åtminstone enligt vissa genusforskare; det är just detta som är vetenskapens intresseområde.

Inom genusforskning ingår även studier av homosexuella och transgenderpersoner och hur de bemöter och bemöts av sin omgivning. Man tittar på allt möjligt, som huruvida det beror på genetik om en person är gay eller inte, om det diskrimineras inom olika yrkesgrupper mot dessa personer liksom deras juridiska status och rättigheter i ett samhälle.

För den som är intresserad av att studera genus finns det mycket bra kurser och utbildningar på Sveriges olika universitet. Det finns också två tidskrifter som man kan följa om ämnet intresserar: Nora och Tidskrift för Genusvetenskap. Det går även att följa hemsidor och bloggar online som disskuterar kring ämnet från olika prspektiv. är man väldigt intresserad av att höra andras åsikter och att disskutera detta ämne så kan man även bli medlem hos olika forum som tar upp detta. Där kan man disskutera ömnet både med likasinnade personer och personer som kanske har helt andra teorier om hur saker och ting fungerar. Tänk då på att alltid hålla en god ton, alla har rätt att tycka och tänka osm man vill och det kn vara riktigt intressant att få se på saker ifrån andras perspektiv.