I västvärlden sitter det idag fler män i fängelse dömda för våldsbrott än det finns kvinnor. Vare sig man studerar Sverige eller USA är statistiken ganska enhetlig: det är ungefär fyra gånger vanligare med män som förövar våld än kvinnor. Det sitter ungefär 80% fler män och skakar galler än kvinnor i Sverige idag.

Beror det på att män är mer benägna till våld för att de är födda med mer aggressiva gener eller är detta en sociokulturell fråga? Har man låtit män vara mer vilda och våldsbenägna genom tiderna för att de traditionellt sett förväntats vara försvarare av hem och nation eller är detta en ursäkt för att berättiga ett oacceptabelt beteende?

Enligt vissa evolutionspsykologer är mäns aggressivitet ett sätt för människorasen att överleva. Eftersom kvinnor varit tvungna att föda barn och sedan amma var det alltid viktigt för dem att kunna syssla med enbart detta medan det var mäns roll att skydda dem från vilda djur och andra fiender. Medan kvinnan tog hand om barnen var mannen tvungen att jaga för att skaffa mat, att bygga boende och bära omkring på ved, vatten och annat för att överleva. Detta hade som naturlig konsekvens att mannens aggressivitet fungerade som en sköld och genom tiderna var det just den starka, aggressiva mannen som var mest framgångsrik i ett samhälle.

Denna teori bestrids idag av många forskare, inte minst bland arkeologer som genom ständigt nya upptäckter har omvärderat grottmänniskans beteende. Det har visat sig att stenålderskvinnor både jagade och slogs och att de starkaste männen i en grupp sällan varit den högst stående ledaren i den. Det kan man se genom alla tider: romarrikets främste kejsare, Augustus, var ett strategiskt geni och en enormt begåvad samhällsskapare men samtidigt fysiskt svag och värdelös på att slåss. Det samma gäller dagens världsledare då de flesta knappast skulle klara en minut på slagfältet.