En persons karaktär kan beskrivas på många olika sätt: rolig, trevlig, tråkig, spännande, hetlevrad, tuff, feg, orolig, skrytsam, finurlig, lömsk etc. Alla människor är olika och många gånger uppvisas rakt motsägelsefulla drag av en och samma individ; en annars glad och öppen person kan till exempel bete sig dystert och introvert om han eller hon upplevt något tråkigt och kanske genomlider en depression.

På detta tillkommer en persons genus och det finns vissa egenskaper som traditionellt sett ansetts vara typiskt kvinnliga eller manliga. Talar man med äldre generationer är det inte ovanligt att man får höra tuffa kvinnor beskrivas som manhaftiga medan känslosamma män betraktas som feminina och smyghomosexuella. Det kan låta orättvist, till och med elakt, men för många människor är detta åsikter som allmänt ansetts vara acceptabla i många generationer och utan genusforskning har ingen riktigt intresserat sig av att bestrida eller bekräfta dessa klichéer.

Ett bra exempel är hur karriärkvinnor av många beskrivs som ”män i kjol” eller ”karlaktiga” när de uppvisar egenskaper som ambition och rakhet liksom klär sig i strikta kläder som döljer deras annars feminina fysiska attribut. Dessa framställningar levereras ofta i en anklagande ton av både män och kvinnor och karriärkvinnan anses på något sätt vara onaturlig eftersom kvinnor inte förväntas uppvisa dessa karaktärsdrag.

Det är här vi kommer in på genusforskningens intresseområde. Frågan är varför ambition och rakhet uppfattas som just manliga? Kan de inte helt enkelt vara tecken på att en person är just ambitiös och rak? Varför har endast ett kön tillgång till dessa karaktärsdrag? Och varför har ett samhälle eller en kultur bestämt att det skall vara så? Är det ekonomiska frågor, som att män alltid haft fler privilegier inom arbetsmarknaden? Eller är det religiösa, som att kvinnan skall tiga i församlingen enligt Bibeln? Är det biologi: att vi är födda med olika egenskaper? Teorierna är många men vad som är viktigast av allt är att frågorna diskuteras med öppna sinnen och att man inte faller för klichéer utan att kritisera och betänka!

Hur olika är egentligen män och kvinnor?

När det kommer till denna fråga så finns det massvis med olika teorier. Vissa anser att det finns en markant skillnad mellan män och kvinnor medans andra menar på att det knappt finns några alls egentligen, att den största skillnaden som vi ser idag är ett resultat av vår levnadsstil och kultur. Biologiskt sätt så är vi definitivt annorlunda men när det kommer till annat så behöver vi inte vara så olika. Alla män beter sig inte på precis samma sätt precis som kvinnor inte gör det heller. I vissa situationer där det är både män och kvinnor inblandade så kan en man och en kvinna bete sig mer likt än vad en man gör med en annan man. I många fall när man ser stora olikheter mellan de båda könen så har det mycket att göra med hur vi som män och som kvinnor förväntas att reagera vid olika tillfällen, hur vi förväntas att vara och hur vi förväntas att bete oss. Om man ser tillbaka på Sveriges historia så var det förr männen som jobbade medan kvinnorna skötte om hushållssysslorna som att tvätta och laga mat. Att mannen skulle vara hemma och laga mat lagom tills att frun kom hem fanns inte på kartan då det inte var så kallat ”mansgöra”. Idag är det inte alls ovanligt att det är männen som sköter det mesta av matlagningen, och varför då? Jo, för att det har blivit mer socialt acceptabelt än förr.

Det intressant med genusforskning är inte bara att se hur män och kvinnor lever och agerar idag jämfört med hur dem gjorde det förr, utan även att se hur det skiljer sig mellan olika kulturer. Hur beter sig egentligen män och kvinnor där det är mer strikt hur man ska bete sig och hur beter de sig i de länder som är mer ”fria”. I flera länder säger dem sig dessutom inte ha bara två olika kön utan fler. Ett exempel på detta är Thailand där det finns flera olika kategorier och grupper att dela in sig i. Exempelvis så finns det maskulina män och feminina män, maskulina kvinnor och feminina kvinnor. Detta avgörs inte bara på hur du beter dig utan även beroende på vilken kroppsuppbyggnad du har.