Vård och terapi som är könsbejakande

November 16, 2022 Posted in genusfokus by No Comments

Du kan ändra dina fysiska egenskaper för att närmare återspegla det kön du identifierar. Behandling som förändrar din kropp, till exempel med hormoner, kallas vanligtvis för könsbejakande.

Din kropp kanske inte är det kön du tror att den är. För att vara den du är kan du klä dig på ett visst sätt, ordna ditt hår på ett visst sätt eller vidta andra åtgärder. Du kanske vill ändra pronomenet eller namnet. Du är fri att välja den väg som känns rätt för dig.

Det du kan åstadkomma på egen hand kan kännas utmärkt och tillräckligt. Men kroppen kan också kännas så off att du önskar att du kunde modifiera den på egen hand. Det mesta av denna text handlar om vilka typer av vård som erbjuds.

Du bör vara uppmärksam på dina idéer eftersom de speglar vem du är och hur du känner. Du kanske upptäcker att du behöver läkarvård eller att något annat får dig att må bättre. Vad andra än säger så kan du kalla dig själv vad du väljer och tänker som du gör.

Om du mår dåligt och vill ändra ditt utseende kan du ha könsdysfori.

Att känna att din kropp inte stämmer överens med din könsidentitet kan vara utmanande. Det är till exempel möjligt att du inte uppfattas eller tilltalas enligt ditt kön av andra. Du kan känna dig självmedveten om att ha en för maskulin eller för kvinnlig figur och vilja förändra den. Om det är så här du tänker kan du ha könsdysfori.

Utför forskning innan du får könsbekräftelseterapi

Du bör göra forskning om du tror att du vill förändra din fysik. Då får du träffa flera vårdpersonal. De bör hjälpa dig och överväga dina behov och potentiella lösningar. Specialisterna ingår i en påstådd utredningsgrupp.

Du får möjlighet att diskutera dina idéer och känslor med teamet på grund av studien. Du får diskutera din könsidentitet och hur du ser på dig själv. Att prata om vad en behandling kan och inte kan uppnå och dess fördelar och nackdelar är väsentligt för utredningen.

Utredningen syftar till att avgöra om dina känslor orsakas av könsdysfori. Om du behöver hjälp för andra frågor än könsdysfori ska utredningen också visa det.

Om du är under 18 år måste du få din förälders eller vårdnadshavares tillstånd innan utredningen genomförs. Undersökningen måste också involvera en vårdnadshavare.

Om undersökningen visar på könsdysfori kan du påbörja könsbekräftelseterapi.

Det kan vara fördelaktigt att få hjälp av andra under utredningen.

Det är vanligtvis en bra idé att prata med personer som inte är direkt involverade i utredningen under en. Det kan vara en vän, en ungdomsmottagningskurator, andra transpersoner, en fritidshemsledare eller någon du känner dig bekväm med.

Personer i närheten kan behöva hjälp och information.

Människor som betyder något för dig bör delta i vad som händer. De kan behöva prata med någon eller själva skaffa information. Utredningsgruppen kan ibland kunna hjälpa till. Både offline och online finns det föreningar, organisationer och diskussionsforum där du kan prata med och höra från personer som har haft liknande erfarenheter.

Hur begär jag en sond?

Du kan börja med att kontakta en representant från elevhälsan, ungdomsmottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin (men), vårdcentralen, eller psykiatrin i ditt område. De kan klargöra hur de ska gå vidare med en utredning.

Att prata med en professionell om dina åsikter om könsidentitet kan vara skrämmande. Men dessa frågor är vanliga bland dem i sjukvårdsbranschen. Du kan komma i kontakt med olika platser; välj den som känns rätt.

För att starta en utredning kan du behöva en rekommendation. En referens från men eller vuxenpsykiatrin är nödvändig för vissa utredningsteam, medan en remiss från en vårdcentral eller ungdomsmottagning är acceptabel för andra utredningsteam. En så kallad egenremiss är något man kan göra till vissa utredningsteam. För att ta reda på vad som gäller, prata med mottagningen eller be någon på exempelvis en ungdomsmottagning hjälpa dig.

Du har friheten att välja vilken mottagning du deltar i.

behandlingar för att omforma kroppen genom könsidentifiering
Den här artikeln beskriver flera procedurer för att hjälpa din kropp att anpassa sig till könsidentifiering. Innan du får någon behandling måste förfrågan vara klar.

Du måste vara 18 år för att få de flesta av de nämnda behandlingarna. Men även om du är under 18 år har du alltid rätt att bli tagen på allvar, utvärderad för att påbörja en utredning och få hjälp och information.

hormonbehandling

Du är berättigad att få könsbekräftande hormonbehandling om du är över 18 år och har fått diagnosen könsdysfori. Hormonbehandling och behandlingar för att fördröja puberteten är ibland tillåtna för personer under 18 år. Om du vill veta mer om detta, tala med den läkare som övervakar förfrågan.

Hormonterapin börjar förändra kroppen så att den bättre återspeglar din könsidentifikation. Hormonbehandling är tillgänglig som injektioner, plåster eller tabletter.

Transmän som du får hormonet testosteron. Menstruationen upphör, könsorganens tillväxt upphör, rösten mörknar, musklerna växer och subkutant fett minskar. Du utvecklar ett skägg, ytterligare kroppsbehåring och finnar. I likhet med andra killar kan du märka håravfall och ökad sexlust.

Hormonet östrogen får man bland annat som transtjej. Dina bröst expanderar, vilket ger dig ett kurvigare utseende och gör att du får mer subkutant fett. Du tappar muskelmassa och får svårare att stå. Håret på huvudet kommer att hålla längre än det annars skulle göra eftersom håret på kroppen slutar växa.

Spermier och ägg kan bevaras för framtida bruk.

Det skulle vara bäst om du fick möjlighet att bevara spermier eller ägg innan du påbörjar hormonbehandling. Du kan använda dem om du provar dem för barn senare i livet.

Öka bröststorleken

Hur hormonbehandling påverkar brösten varierar från person till person. Du kan få en bröstförstoring om din bröststorlek inte har ökat efter minst två års hormonbehandling. Därefter implanteras saltlösning eller silikonbröstimplantat.

kirurgisk bröstförminskning

Dina bröst kan tas bort kirurgiskt. Det är ofta nödvändigt att ändra bröstvårtornas storlek och placering. Vanligtvis kräver det mer än en procedur för att uppnå önskat resultat.

Bli av med hårväxt.

Skägg och annan oönskad hårväxt kan tas bort med hjälp.

tal och struphuvud

Du kan arbeta med en logoped eller röstspecialist för att finslipa din röst och få den att låta mer som många andra tjejer eller pojkar.

Vanligtvis minskar hormonbehandling struphuvudets synlighet. Annars kan operation minska storleken på struphuvudet.

byte av könsorgan och personnummer

Om du vill ändra ditt personnummer eller genomgå en underlivsoperation måste du begära juridisk vägledning från Socialstyrelsen i Sverige. Du måste vara 18 år, folkbokförd i Sverige och ha ett läkarintyg som styrker din genusprov för att din ansökan ska bli godkänd.

Lagen föreskriver vidare att du ska ha ägnat ungefär ett år åt att identifiera dig som det kön du är. Det är känt som en verklig upplevelse.

Vissa människor har redan gjort det klart för omgivningen om de är en kvinna eller en pojke, oavsett om det är genom klädsel, smink, kroppsspråk eller val av pronomen eller namn. Det blir första gången för vissa. Att gå på toaletten eller omklädningsrum av ditt rätta kön kan till exempel göras i skolan, på jobbet, för vänner och främlingar.

Byte av personnummer

I Sverige finns det bara två erkända kön: pojke och flicka. Ditt personnummer innehåller information om din registreringsstatus. Ditt könsorgan kommer inte att förändras om ditt personnummer gör det. Det är dock förbjudet att byta könsorgan utan att ändra ditt personnummer.

Ändra könsorgan

När Nationalstyrelsen har godkänt din ansökan om Hälsa och välfärd kan du operera ditt könsorgan. Om du är under 23 år måste du genomgå operationen för så kallade “särskilda omständigheter”. Socialstyrelsen avgör om man anser att det finns exceptionella förklaringar.

Du behöver dock inte göra denna justering; du måste överväga det om du vill. Många tror att det inte är lika viktigt att operera underlivet som att känna sig accepterad för den de är.

Sex med en modifierad kroppsbyggnad

Om du attraheras av din kroppsbyggnad är det mer sannolikt att du tycker om att ha sex. Att hitta det bekvämaste sättet att använda sin kropp efter att ha fått könsbejakande vård kan ta lite tid. Eller så fungerar den direkt. Du kanske lär känna din nya kropp och vad som känns bra själv eller i en grupp människor du känner dig trygg kring.

Om resultatet inte blev som du hade hoppats på

Beroende på vad du önskar och hur du mår kan behandlingen bara ibland vara lämplig.

Läkemedlet kan potentiellt ha negativa eller “biverkningar”. Det kan misslyckas med att leverera de resultat du vill ha. Hela proceduren eller vissa aspekter av den kan kännas av.

Ett fåtal patienter bestämmer sig för att avbryta hela eller delar av sin behandling. Vissa människor väljer också att återuppta sina liv efter det kön de fick vid födseln. Detransitioning är den gemensamma termen för detta. Det är ibland känt som ånger.

För att få vägledning och hjälp att avgöra vad som känns rätt är det avgörande att komma i kontakt med ett utredningsteam. För att förändra din kroppsbyggnad kan du få medicinsk, kirurgisk och psykologisk behandling. Du kan ansöka om att få ditt juridiska kön ändrat.