Den här sidan handlar om genus, skillnaderna mellan män och kvinnor och psykologi. Genusvetenskap är en alltmer framväxande disciplin och genom att undersöka hur mäns och kvinnors beteenden, språk och psyken fungerar i ett samhälle lär vi oss mycket om oss själva och vår omvärld. Varför sörjer män och kvinnor olika och hur kommer det sig att män svär mer än kvinnor? Eller är det så? Är sorgen kanske den samma och är svordomarna bara ett socialt tabu för kvinnor?

Det är frågor som dessa som intresserar genusforskare! Man vill undersöka varför olika människor gör vad de gör och reagerar på vitt skilda sätt och huruvida detta är baserat på deras kön eller inte. Kan det vara så att mäns och kvinnors hjärnor helt enkelt fungerar olika?

Här kan du läsa ett antal artiklar om detta intressanta ämne och du kan dra dina egna slutsatser. Det finns enormt många olika frågor men här kommer vi bland annat behandla mäns och kvinnors språk, aggressioner, stereotyper, självmordsbenägenhet, spelvanor och attityder. Vi kommer också att presentera några av de kontraargument som existerar då det finns många som inte anser att genusvetenskap är något att ta på allvar. Här kan du bestämma själv vad du tycker om ämnet och förhoppningsvis kommer våra olika artiklar inspirera dig till att ställa frågor, fundera och diskutera med vänner och kollegor. Hemligheten i alla förhållanden, oberoende på deras form om funktion, är kommunikation och det är något vi alla mår bra av. Vare sig du är man, kvinna eller kanske något mittemellan…ta dig en tankeställare.