Det finns idag många forskare som hävdar att mäns och kvinnors hjärnor fungerar olika. Man har till exempel mätt hjärnans aktivitet medan män och kvinnor utför sysslor och uppgifter och här har det konstaterats att kvinnors hjärnor tenderar att vara aktiva på många olika ställen samtidigt medan männens koncentreras mer på ett ställe. Med andra ord är det lättare för en kvinna att utföra flera olika saker samtidigt medan mannen fungerar bäst om han får syssla med en sak.

På ett liknande vis har man konstaterat att kvinnor tenderar att vara mer empatiska gentemot sin omvärld medan mäns tänkande karaktäriseras av mekanik och struktur. Detta kan man se i till exempel kärleksrelationer, särskilt när de är på upphällningen. Här sitter kvinnan gärna med sina tjejkompisar och diskuterar, ältar, gråter och skrattar; även om den olyckliga kommer fram till slutsatsen att hon aldrig mer ska prata med sin partner så kan hon redan nästa dag planera en kärlekssemester med sagda ”svin”. Mannen, å andra sidan, tenderar att vara mindre öppen med sina känslor och försöker reda upp förhållandets mekanismer som en ingenjör och om han kommer fram till slutsatsen att A+B inte fungerar så är det bättre att gå därifrån.

Här har kvinnan fungerat på ett empatiskt sätt och mannen på ett mekaniskt. Med andra ord har hon gått igenom inte bara sina egna känslor utan även mannens och försökt få ett helhetsperspektiv medan mannen inte tagit emotionella faktorer i samma beräkning.

Naturligtvis är detta bara ett klichéartat exempel. Det finns miljoner olika varianter, men ovanstående scenario spelas upp och om igen i TV-serier och filmer. Beror det på att män och kvinnor faktiskt fungerar så olika eller är det en kulturell skillnad? Är mannen mindre empatisk eftersom hans traditionella roll som soldat inte hade gynnats av en förmåga att se saker och ting ur sin fiendes synpunkt? Kan det bero på att små pojkar ofta tillåts ett mer okontrollerat beteende än flickor, som istället uppmuntras att ta hand om sina dockor? Frågorna är lika många som teorierna men de är intressanta och påverkar dagligen vår värld!